Nieuws van IJsbaanclub Ilpendam

Algemene ledenvergadering op woensdag 29 november

Auteur: Content Manager/woensdag 8 november 2017/Categorieën: Algemeen

Algemene ledenvergadering op woensdag 29 november

De jaarlijkse algemene ledenvergadering. De laatste nieuwtjes van onze ijsbaanclub. In januari dit jaar hebben we een paar dagen kunnen schaatsen op het Varkensland.  Dit was werkelijk fantastisch. Het ijs was geweldig. Onze ijsmeester heeft toen 7 cm ijs gemeten op het Oude Kanaal. Genoeg om met een klein clubje te rijden maar te weinig om een tocht te organiseren. Hopelijk kunnen we in 2018 weer met z'n allen genieten van een tocht in ons mooie Waterland. 

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats in Dorpshuis Ilpendam en begint om 20.00 uur.De agenda:

1.       Opening;

2.       Mededelingen;

3.       Notulen jaarvergadering  22-11-2016;

4.       Jaarverslag secretaris;

5.       Jaarverslag penningmeester;

Vaststellen contributie

Vaststellen begroting 2016-2017

6.       Verslag kascommissie;

7.       Verkiezing nieuwe kascommissie;

8.       Bestuursverkiezing:

Aftredend         Wim Dekker                                  Herkiesbaar

Aftredend         Peter Klaver                                   Herkiesbaar

Aftredend         Roel Box                                         Niet  herkiesbaar

Vacature bestuurslid, gaarne aanmelden bij de Voorzitter, uiterlijk tot begin van deze vergadering.

9.     Bespreking nieuw seizoen;

10.   Rondvraag;

11.   Sluiting.

Na de vergadering drinken we met z'n allen nog een borrel op het komende ijsseizoen. Laat de winter maar komen.

Aantal views (2518)/Reacties (0)

Tags:

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x